SLUŽBY

Činnosti ve veřejném zájmu.

GEODETICKÉ PRÁCE

 • pro účely katastru nemovitostí
 • geometrické plány pro zápisy do katastru nemovitostí
  • rozdělení pozemků
  • vyznačení budovy (rozestavěné budovy)
  • vyznačení věcného břemene
  • vytyčování vlastnických hranic pozemků
 • ve výstavbě
  • geodetické podklady pro projekční činnost (polohopisné a výškopisné zaměřování)
  • prostorové (polohové a výškové) vytyčování staveb v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením
  • dokumentace skutečného provedení staveb

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

 • oceňování (odhady) nemovitostí pozemkú a staveb pro převody nemovitostí

SEPSÁNÍ SMLUV

 • pro převody pozemků a staveb v katastru nemovitostí